Naše služby

 

Dětský domov do 3 let

Náš dětský domov poskytuje komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči dětem od narození do tří let věku (v odůvodněných případech a v případě sourozeneckých vztahů do šesti let věku), jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.

 

ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek zajištuje okamžitou, krizovou, krátkodobou pomoc ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.

 

Ambulance

Oční ambulance poskytuje speciální odbornou ambulantní péči o děti a dorost od 0 do 18 let s očními vadami.

 

Poradenská činnost

Naše centrum poskytuje poradenskou činnost původním rodinám (před a po návratu dítěte do biologické rodiny, svěření do péče prarodičů či jiných příbuzných) a nově vzniklým rodinám (osvojení, pěstounská péče).

Fotogalerie z pořádaných akcí ZDE.

Více fotografií interiéru ZDE.

Co je u nás nového

25. září 2018

Zveme Vás do našeho centra na
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ,
který se koná 9. října 2018
od 10:00 do 17:00 hodin.

10. srpna 2018

Dětské centrum Liberec hledá
ekonoma – rozpočtáře.

Podpořte nás

Uvítáme pomoc jak finanční, tak v podobě DOBROVOLNICTVÍ

Pomáhají nám například:


DÁLE NÁM POMÁHAJÍ